PEL

Non crosslinked
polyethyleenschuim

UITERST BESTENDIG

De non crosslinked polyethyleenschuimen zijn beschikbaar in dichtheden tussen 25 en 65 kg/m³.Doordat ze uiterst bestendig zijn tegen samendrukking, zijn ze het ideale materiaal voor het maken van beschermende verpakkingen. Deze schuimen zijn op voorraad beschikbaar in het roze (antistatisch), zwart (gerecycleerd) en wit.